AMAZING STORY COLLECTION

UWAGA
Możesz przesłać jedną instalację,
drugi film musi mieć ten sam temat!

  Załaduj swoje logo (Browse file)
  Załaduj film (max 200MB)*
  Załaduj film (max 200MB)
  Zgoda na wykorzystanie zdjęć/filmów zgodnie z właściwą polityką.
  * NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA UE 679/2016 – INFORMACJA DLA KLIENTÓW I INSTALATORÓW Firma, za pośrednictwem swojego pełnomocnika, umieszczająca pliki na platformie, jest świadoma, że spółka „Roger Technology S.r.l.” z siedzibą przy Via S. Botticelli 8 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – Tel. 0415937023 – e-mail privacy@rogertechnology.it, w ramach swoich działań marketingowych i promocyjnych, może wykorzystywać przesłane przeze mnie zdjęcia i materiały wideo. Zdjęcia i materiały wideo jako takie mogą być również zakwalifikowane na mocy prawa jako dane osobowe i dlatego, aby prowadzić tego typu działania, „Roger Technology S.r.l.” musi zwrócić się o wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą. W związku z tym mam świadomość, że zgoda jest całkowicie dobrowolna i że jeśli nie wyrażę zgody, moja wolna i świadoma decyzja nie będzie miała wpływu na żaden istniejący stosunek umowny. Wspomniane wyżej zdjęcia i materiały wideo, jeśli zostaną wybrane, będą edytowane przez pracowników firmy Roger Technology lub ich przedstawicieli specjalizujących się w tej dziedzinie. Materiały te zostaną następnie opublikowane w Internecie. W przypadku, gdy na nagraniach wideo lub na zdjęciach zostaną zarejestrowane znaki towarowe lub logo firm lub osób trzecich, ponoszę odpowiedzialność za uzyskanie zgody ich właścicieli lub zgody osób, których one dotyczą. Wyrażając zgodę poprzez zaznaczenie pola na tej stronie, oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a), że te zdjęcia i nagrania wideo zostaną wykorzystane i opublikowane wyłącznie do celów promocyjnych, o których mowa powyżej. Publikacja może mieć formę materiałów papierowych, a nie jedynie firmowej strony internetowej, wykorzystywanych podczas kursów szkoleniowych lub stron firmy w mediach społecznościowych. W tym ostatnim przypadku administratorami danych będą media społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. W dowolnym momencie mogę cofnąć swoją zgodę, przy czym decyzja ta nie będzie miała wpływu na istniejące stosunki umowne, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@rogertechnology.it OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE DEKRETU KRÓLEWSKIEGO 633/1941 Upoważniam Roger Technology S.r.l. z siedzibą przy Via S. Botticelli 8 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – Tel. 0415937023 – e-mail privacy@rogertechnology.it do wykonywania lub zlecania wykonywania zdjęć i materiałów wideo przedstawiających moją osobę oraz do publikowania ich w mediach społecznościowych i/lub na stronie internetowej firmy i/lub w czasopismach w formie papierowej wyłącznie do celów promocyjnych firmy. Niniejsze oświadczenie wydawane jest nieodpłatnie.

  *pole obowiązkowe

  Poinformujemy Cię, jeśli Twój film zostanie wybrany lub podamy datę jego publikacji.

  Pozostań na tej stronie, zostaniesz przekierowany po zakończeniu przesyłania.